Menu

Informacije

Bez papira– ti imaš prava!

Da li živiš i radiš bez dozvole boravka u Švajcarskoj?

 

Onda nisi sam! U Švajcarskoj na taj način boravi najmanje 100 000 ljudi. Oni se nazivaju «Sans- Papiers» (lica bez papira) ili «Illegale» (nelegalni). Većina njih su zapravo «radnici bez regularnog boravka». Oni čiste, čuvaju djecu, rade na gradilištima, u restoranu ili kod poljoprivrednika.

Iako živiš u Švajcarskoj bez dozvole boravka,

ti imaš osnovna prava. Ljudska prava nisu veza- na za boravišni status. Ona važe za sve.

Ova brošura sadrži korisne informacije za svakod- nevnicu i obavještava te o tvojim osnovnim pravima. Za više informacija možeš se obratiti savjetovalištima za Sans-Papiers, grupama solidarnosti, sindikatima ili advokatima (vidi adrese na poleđini).